Sekcja taneczna

Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 98 im. Lucy Maud Montgomery w Warszawie w sali nr 32.

Informacje o zajęciach

Prowadząca: Karolina Wojciechowska

Zajęcia opierają się na połączeniu nauki tańca i zabaw ruchowych. Pracujemy głównie na krokach tańca jazzowego i nowoczesnego.

  • Taniec jazzowy jest oparty na tańcu klasycznym, wykorzystującym też elementy tańca współczesnego, akrobatyki, rozciągania i izolacji ruchów, pozwala na bardzo dużą ekspresję w ruchu.
  • Taniec nowoczesny wykorzystuje elementy hip-hopu, disco dance, breakdance i jazzu. Charakteryzuje się dużą swobodą ruchu.

Zajęcia zaczynamy od rozgrzewki opartej na zabawach ruchowych i ćwiczeniach rozgrzewających poszczególne partie ciała, następnie ćwiczymy podstawowe elementy techniki tańca jak: obroty, przeskoki, kroki jazzowe, później dzieci uczą się choreografii lub pracują w parach i grupach nad różnymi ćwiczeniami.

Poza nauką techniki i choreografii na zajęciach uczymy też dzieci podstaw improwizacji, wymyślania ruchów, koordynacji ruchowej, poczucia rytmu. Wykorzystujemy zabawy, takie jak np. naśladowanie odbić lustrzanych czy tworzenie figur z ciała, które uczą powtarzania i zapamiętywania choreografii.

Dzieci pracują też np. w parach próbując samodzielnie układać kilka prostych ruchów do wybranej muzyki. Na zakończenie zajęć często bawimy się też w różne zabawy muzyczne.