Sekcja pływacka

Lokalizacja:

Pływalnia OSIR Śródmieście, ul. Polna 7a, Warszawa

Terminy:

Poniedziałki (prowadząca trenerka Ewa Truszkowska)

 • 17:30-18:30 grupa młodszych dzieci – początkująca
 • 18:30-19:30 grupa starszych dzieci – średniozaawansowana

Środy (prowadzący trener Mateusz Wolski)

 • 16:30-17:30 grupa młodszych dzieci – początkująca
 • 17:30-18:30 grupa starszych dzieci – średniozaawansowana

Czwartki (prowadzący trener Mateusz Wolski)

 • 16:30-17:30 grupa młodszych dzieci – początkująca
 • 17:30-18:30 grupa starszych dzieci – średniozaawansowana

CENA:

Koszt za semestr 18.09.2023 r. – 9.02.2024 r.:

 • zajęcia raz w tygodniu: 950 zł 
 • zajęcia 2 razy w tygodniu: 1800 zł

Program zajęć sportowych sekcji pływackiej

CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

 • Kształtowanie wśród uczniów postawy świadomej troski o własny rozwój i zdrowie.
 • Harmonijny rozwój psychofizyczny uczniów.
 • Rozwój sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej.
 • Wyposażenie ucznia w wiedzę, umiejętności i nawyki niezbędne do realizacji zadań sportowych w tej dyscyplinie sportu.
 • Kształtowanie nawyków samodzielnego rozwoju fizycznego, jako elementu przeciwstawiania się negatywnym skutkom cywilizacji.

ZADANIA ZAJĘĆ

 • Tworzenie okoliczności umożliwiających uczniom przeżycie satysfakcji z przezwyciężania własnej słabości oraz osiągania coraz większej sprawności fizycznej.
 • Ukazywanie uczniom etycznego wymiaru wspólnego pływania, w szczególności czuwanie nad przestrzeganiem przez uczniów zasady „fair play” w rywalizacji sportowej oraz integracji społecznej.
 • Przygotowanie fizyczne: wszechstronne przygotowanie fizyczne, ćwiczenia sprawności specjalnej ze zwróceniem uwagi na rozwój szybkości, wytrzymałości, koordynacji i orientacji.
 • Przygotowanie techniczne: nauczanie i doskonalenie elementów techniki pływania stylami (dowolny, grzbietowy i klasyczny).
 • Udział w zawodach: wewnątrzszkolnych, międzyszkolnych na szczeblu miasta, gminy, powiatu i województwa.

PIERWSZY ETAP NAUCZANIA PŁYWANIA

 1. Podstawowe czynności ruchowe w środowisku wodnym
 2. Nauka otwierania oczu pod wodą
 3. Opanowanie oddychania pod wodą
 4. Nauczenie leżenia na piersiach i grzbiecie
 5. Opanowanie poślizgów na piersiach i grzbiecie
 6. Nauczanie ruchów nóg do kraula na grzbiecie
 7. Nauczanie ruchów nóg do kraula na piersiach
 8. Nauczanie ruchów ramion do kraula na grzbiecie
 9. Nauczanie ruchów ramion do kraula na piersiach
 10. Skoki do wody głębokiej
 11. Koordynacja ruchów ramion i nóg w kraulu na grzbiecie
 12. Koordynacja ruchów ramion i nóg w kraulu na piersiach
 13. Opanowanie wślizgów do wody, prostych skoków na głowę oraz elementów nurkowania

DRUGI ETAP NAUCZANIA PŁYWANIA – NAUCZANIE TECHNIK SPORTOWYCH

 1. Ćwiczenia do kraula na grzbiecie
 2. Ćwiczenia ruchów nóg
  1. deska ułożona nad kolanami – naprzemianstronne ruchy nóg
  2. to samo deska ułożona stylu za głową
  3. bez deski, ramiona wzdłuż tułowia – z odbicia od ściany pływalni, naprzemianstronne ruchy nóg
  4. bez deski, ramiona z tyłu za głową – z odbicia od ściany basenu, naprzemianstronne ruchy nóg
  5. naprzemianstronna praca nóg – ramiona z przodu, wyciągnięte nad powierzchnię wody
  6. pływanie samymi nogami ze zmiennym tempem
 3. Ćwiczenia ruchów ramion
  1. pływanie z deską – jednoczesna praca ramion
  2. „dokładanka” z deską, chwyt nad kolanami
  3. „dokładanka” z deską, chwyt za głową
  4. pływanie z deską między kolanami i udami – naprzemianstronne ruchy ramion
  5. bez deski – naprzemianstronne ruchy ramion
  6. ruchy ramion do kraula na grzbiecie ze zmienna prędkością
 4. Koordynacja ruchów ramion, nóg i oddychania
  1. pływanie z deską z przodu, nad biodrami, udami – praca nóg oraz rąk („dokładanka”)
  2. to samo ćwiczenie chwyt deski z tyłu za głową
  3. pływanie na grzbiecie samymi nogami, jedno ramię za głową, drugie przy biodrach; co kilka metrów zmiana
  4. jak ćwiczenie 3, 4 – bez deski
  5. pływanie odcinków krótkich, z przyśpieszonymi ruchami
  6. pływanie kraulem na grzbiecie zmiennych odcinków w różnym tempie
 5. Ćwiczenia do kraula na piersiach
 6. Ćwiczenia ruchów nóg
  1. odbicie od brzegów pływalni; ruchy nóg w poślizgu na piersiach – bez oddechu
  2. to samo, z wydechem do wody
  3. ruchy nóg z deską, głowa zanurzona między wyprostowanymi ramionami, wydech do wody
  4. to samo nad powierzchnią wody
  5. naprzemianstronne ruchy nóg z deską, z oddychaniem (wdech przez podniesienie głowy)
  6. ruchy nóg, jedno ramię z przodu – drugie przy biodrach, wdech przez skręt głowy
  7. ruchy nóg z ramionami wyprostowanymi przed sobą
  8. praca nóg z ramionami wzdłuż tułowia
 7. Ćwiczenia ruchów ramion
  1. pływanie samymi ramionami w poślizgu na piersiach, z deską bez oddychania i z oddychaniem
  2. w poślizgu na piersiach, z deską w przodzie, trzymaną prostymi ramionami, głowa zanurzona w wodzie; ruchy jednego ramienia z oddychaniem
  3. to samo ruchy drugiego ramienia
  4. kraulowe ruchy ramion z deską, bez oddychania
  5. pływanie ramionami do kraula z oddychaniem
 8. Koordynacja ruchów ramion, nóg i oddychania
  1. „dokładanka” z deską w przodzie, ramiona proste, praca nóg, praca jednego ramienia z oddechem, a następnie drugiego
  2. praca ramion i nóg bez deski, bez oddychania
  3. ruchy nóg oraz praca jednego ramienia z oddechem
  4. ruchy nóg oraz praca drugiego ramienia z oddechem
  5. jak wyżej ramiona pracują na zmianę
  6. pływanie kraulem krótkich odcinków z oddechem na jedną stronę
  7. pływanie kraulem krótkich odcinków z oddechem na obie strony
 9. Ćwiczenia do nauczania żabki na piersiach (stylu klasycznego)
 10. Ćwiczenia ruchów nóg
  1. ćwiczenia nóg w poślizgu, z odbicia od ściany basenu – głowa zanurzona w wodzie
  2. w poślizgu na grzbiecie praca nóg do klasyka
  3. praca nóg w poślizgu (krótkie odcinki) z wydechem do wody
  4. na grzbiecie, z deską nad biodrami, praca nóg
  5. w poślizgu na piersiach, z deską, praca nóg z głową na powierzchni jak wyżej z oddycha, wydech do wody
  6. pływanie na grzbiecie bez deski
  7. praca nóg na piersiach, bez deski, ramiona w przodzie (wydech do wody)
  8. jak wyżej, ramiona z tyłu, przy biodrach
  9. pływanie nogami do żabki w zmiennym tempie
 11. Ćwiczenia ruchów ramion
  1. w poślizgu, z deską, praca ramion, bez oddychania
  2. w poślizgu, bez deski, praca ramion, bez oddychania
  3. pływanie z deską, z oddychaniem (wysokie uniesienie głowy i tułowia przy wdechu)
  4. wyżej bez deski
  5. pływanie z rytmicznym oddechem odcinków o różnej długości
 12. Koordynacja ruchów ramion, nóg i oddychania
  1. pływanie żabką na piersiach z rozdzielną pracą ramion i nóg
  2. w poślizgu „żabka na grzbiecie” – gleich
  3. pływanie stylem klasycznym we właściwej koordynacji – wolne tempo
  4. pływanie żabką w szybkim tempie, krótkie odcinki
  5. pływanie stylem klasycznym ze zmiennym tempem
 13. Doskonalenie techniki ruchu
 14. Doskonalenie pozycji ciała podczas pływania
 15. Zwiększanie długości kroku pływackiego
 16. Zwiększanie częstotliwości ruchów
 17. Kształtowanie czucia wody
 18. Doskonalenie koordynacji ruchów kończyn podczas pływania
 19. Doskonalenie koordynacji ruchów kończyn z oddychaniem
 20. Pływanie w trudnych i zmieniających się okolicznościach
 21. Doskonalenie kondycji pływackiej
 22. Doskonalenie wytrzymałości pływackiej
  1. pływanie długich odcinków z równomierną, umiarkowaną prędkością
  2. pływanie długich i średnich odcinków ze zmienną prędkością
  3. pływanie krótkich odcinków szybko, z przerwą nie pozwalającą na pełny wypoczynek
  4. gra w piłkę wodną
  5. gry i zabawy w wodzie
  6. wyścigi pływackie na dystansie 100–400 m
 23. Doskonalenie szybkości pływania
 24. Ćwiczenia koordynacyjne w wodzie
 25. Ćwiczenia doskonalące technikę pływania
 26. Pływanie krótkich odcinków (15-25 m) z maksymalną częstotliwością ruchów
 27. Wyścigi pływackie na odcinkach do 50 m
 28. Doskonalenie siły pływackiej
 29. Pływanie za pomocą samych nóg, ręce na desce
 30. Pływanie za pomocą samych rąk, deska między nogami
 31. Rozwijanie gibkości
 32. Krążenia ramion w przód i w tył, imitujące kraulowe ruchy
 33. Niesymetryczne wymachy ramion
 34. Symetryczne wymachy ramion we wszystkich płaszczyznach
 35. W wyciągniętych rękach trzymaj ręcznik, przenoś ramiona ponad głową do tyłu, przy kolejnych powtórzeniach zmniejszaj odległość pomiędzy rękami
 36. Skoki startowe
  1. skok startowy ze słupka
  2. start z wody (kraul na grzbiecie)
 37. Nawroty
  1. nawrót koziołkowy do kraula na grzbiecie
  2. nawrót koziołkowy do kraula na piersiach
  3. nawrót do stylu klasycznego