Rafał Pac


Ukończył studia dzienne pierwszego stopnia na AWF w Białej Podlaskiej na kierunku wychowanie fizyczne. Podczas studiów licencjackich ukończył między innymi specjalizację instruktora pływania oraz narciarstwa zjazdowego. Ponadto posiada uprawnienia w zakresie adaptacji niemowląt oraz dzieci do środowiska wodnego oraz w zakresie ratownictwa wodnego. Tytuł Magistra Wychowania Fizycznego uzyskał w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie w Warszawie, gdzie jako student egzaminował przyszłych instruktorów pływania. Od roku 2018 kontynuuje swoją pasję do pływania jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 375 im Orląt Lwowskich w Warszawie. Pełni funkcję trenera i wychowawcy dzieci i młodzieży w klasach sportowych o profilu pływackim.