Zajęcia dla sekcji pływackiej dla Szkoły Podstawowej nr 375 im. Orląt Lwowskich w Warszawie

Szanowni Państwo,

Szkoła Podstawowa nr 375 im. Orląt Lwowskich w Warszawie, we współpracy z klubem UKS Montgomery, pragną ogłosić nabór na dodatkowe zajęcia doskonalące z pływania oraz do sekcji pływackiej na obiekcie Wodnik w roku szkolnym 2021/2022.

Oferta jest skierowana tylko i wyłącznie do uczniów klas pływackich Naszej Szkoły. 

1. OFERTA ZAJĘĆ DOSKONALĄCYCH:
 • dla uczniów klas I-III: zajęcia będą się odbywać w każdą środę w godzinach 14.00-15.00. Celem zajęć doskonalących jest poprawa techniki pływania w czterech stylach, skoków oraz nawrotów;
 • dla uczniów klas IV-VIII: zajęcia w każdą środę w godzinach 16.00-17.00.

Do dyspozycji uczniów będą dwa tory na basenie sportowym. Każda z grup może liczyć maksymalnie 15 osób.

Każde zajęcia będą trwały 60 min.

Koszt zajęć to opłata abonamentowa w wysokości 150 zł miesięcznie.

2. OFERTA ZAJĘĆ SEKCYJNYCH (skierowana wyłącznie do uczniów klas IV-VIII):

Celem zajęć jest przygotowanie wychowanków do startu w zawodach poprzez:

 • zwiększenie objętości treningowej,
 • poprawienie wydolności,
 • zwiększanie dystansu podczas każdego treningu,
 • wprowadzenie treningu przygotowania motorycznego.

Treningi będą prowadzone na basenie dwa razy w tygodniu (wtorki 16.00-17.00, piątki 16.00-17.00). Dla tej grupy uczniów jest przewidziany również dodatkowy trening na sali gimnastycznej w czwartki w godz. 15.00-16.00.

Czas trwania każdych zajęć to 60 min.

Cena zajęć sekcyjnych to opłata abonamentowa w wysokości 320 zł miesięcznie. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach przygotowania motorycznego na sali gimnastycznej cena abonamentu nie zmienia się.

Do dyspozycji uczniów będą dwa tory na basenie sportowym. Maksymalnie 15 osób podczas zajęć.

Uwagi ogólne dla obydwu grup:
 1. Uczestnicy zajęć będą mieli wyrobione licencje zawodnicze umożliwiające im starty w zawodach okręgowych i krajowych (opłata jednorazowa w wysokości 50 zł). Aby wyrobić licencję potrzebne będą: 1) zaświadczenie od lekarza rodzinnego lub medycyny sportu z dopiskiem „ zdolny do uprawiania sportu- pływanie” oraz 2) aktualne zdjęcie.
 2. Zajęcia rozpoczynamy 05.10.2021 r. Treningi będę prowadzić osobiście.
 3. Nieobecności na zajęciach nie będą odliczane od wysokości abonamentu. Zajęcia nie będą się odbywały, jeśli w wyznaczone dni będą wypadały Święta.
 4. Osoby zainteresowane proszę o informację zwrotną do 21.09.2021 r.
 5. Po otrzymaniu wiadomości zwrotnej wyślę Państwu regulamin i wszystkie niezbędne dokumenty.

Będzie mi niezmiernie miło, jeśli zechcecie Państwo powierzyć mi swoje dzieci, aby udoskonalić ich technikę pływania. Ze swej strony gwarantuję rzetelność, pełne zaangażowanie i opiekę nad ich bezpieczeństwem.

Rafał Pac