SEKCJE SPORTOWE

SEKCJA PŁYWACKA

zajęcia odbywają się na pływalni w Szkole Podstawowej nr 307

ul. Barcelońska 8

Wejście na pływalnie od ulicy Kartaginy

 

 • CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

  • Kształtowanie wśród uczniów postawy świadomej troski o własny rozwój i zdrowie.
  • Harmonijny rozwój psychofizyczny uczniów.
  • Rozwój sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej.
  • Wyposażenie ucznia w wiedzę, umiejętności i nawyki niezbędne do realizacji zadań sportowych w tej dyscyplinie sportu.
  • Kształtowanie nawyków samodzielnego rozwoju fizycznego, jako elementu przeciwstawiania się negatywnym skutkom cywilizacji.
 •  

  • Tworzenie okoliczności umożliwiających uczniom przeżycie satysfakcji z przezwyciężania własnej słabości oraz osiągania coraz większej sprawności fizycznej.
  • Ukazywanie uczniom etycznego wymiaru wspólnego pływania, w szczególności czuwanie nad przestrzeganiem przez uczniów zasady „fair play” w rywalizacji sportowej oraz integracji społecznej.
  • Przygotowanie fizyczne: wszechstronne przygotowanie fizyczne, ćwiczenia sprawności specjalnej ze zwróceniem uwagi na rozwój szybkości, wytrzymałości, koordynacji i orientacji.
  • Przygotowanie techniczne: nauczanie i doskonalenie elementów techniki pływania stylami (dowolny, grzbietowy i klasyczny).
  • Udział w zawodach: wewnątrzszkolnych, międzyszkolnych na szczeblu miasta, gminy, powiatu i województwa.

  PIERWSZY ETAP NAUCZANIA PŁYWANIA

  • Podstawowe czynności ruchowe w środowisku wodnym
  • Nauka otwierania oczu pod wodą
  • Opanowanie oddychania pod wodą
  • Nauczenie leżenia na piersiach i grzbiecie
  • Opanowanie poślizgów na piersiach i grzbiecie
  • Nauczanie ruchów nóg do kraula na grzbiecie
  • Nauczanie ruchów nóg do kraula na piersiach
  • Nauczanie ruchów ramion do kraula na grzbiecie
  • Nauczanie ruchów ramion do kraula na piersiach
  • Skoki do wody głębokiej
  • Koordynacja ruchów ramion i nóg w kraulu na grzbiecie
  • Koordynacja ruchów ramion i nóg w kraulu na piersiach
  • Opanowanie wślizgów do wody, prostych skoków na głowę oraz elementów nurkowania

  DRUGI ETAP NAUCZANIA PŁYWANIA – NAUCZANIE TECHNIK SPORTOWYCH

  1. Ćwiczenia do kraula na grzbiecie
  • Ćwiczenia ruchów nóg
   • deska ułożona nad kolanami – naprzemianstronne ruchy nóg
   • to samo deska ułożona stylu za głową
   • bez deski, ramiona wzdłuż tułowia – z odbicia od ściany pływalni, naprzemianstronne ruchy nóg
   • bez deski, ramiona z tyłu za głową – z odbicia od ściany basenu, naprzemianstronne ruchy nóg
   • naprzemianstronna praca nóg – ramiona z przodu, wyciągnięte nad powierzchnię wody
   • pływanie samymi nogami ze zmiennym tempem
  • Ćwiczenia ruchów ramion
   • pływanie z deską – jednoczesna praca ramion
   • „ dokładanka” z deską, chwyt nad kolanami
   • „dokładanka” z deską, chwyt za głową
   • pływanie z deską między kolanami i udami – naprzemianstronne ruchy ramion
   • bez deski – naprzemianstronne ruchy ramion
   • ruchy ramion do kraula na grzbiecie ze zmienna prędkością
  • Koordynacja ruchów ramion, nóg i oddychania
   • pływanie z deską z przodu’ nad biodrami, udami – praca nóg oraz rąk („dokładanka”)
   • to samo ćwiczenie chwyt deski z tyłu za głową
   • pływanie na grzbiecie samymi nogami, jedno ramię za głową, drugie przy biodrach; co kilka metrów zmiana
   • jak ćwiczenie 3,4 – bez deski
   • pływanie odcinków krótkich, z przyśpieszonymi ruchami
   • pływanie kraulem na grzbiecie zmiennych odcinków w różnym tempie
  1. Ćwiczenia do kraula na piersiach
  • Ćwiczenia ruchów nóg
   • odbicie od brzegów pływalni; ruchy nóg w poślizgu na piersiach – bez oddechu
   • to samo, z wydechem do wody
   • ruchy nóg z deską, głowa zanurzona między wyprostowanymi ramionami, wydech do wody
   • to samo nad powierzchnią wody
   • naprzemianstronne ruchy nóg z deską, z oddychaniem ( wdech przez podniesienie głowy)
   • ruchy nóg, jedno ramię z przodu – drugie przy biodrach, wdech przez skręt głowy
   • ruchy nóg z ramionami wyprostowanymi przed sobą
   • praca nóg z ramionami wzdłuż tułowia
  • Ćwiczenia ruchów ramion
   • pływanie samymi ramionami w poślizgu na piersiach, z deską bez oddychania i z oddychaniem
   • w poślizgu na piersiach, z deską w przodzie, trzymaną prostymi ramionami, głowa zanurzona w wodzie; ruchy jednego ramienia z oddychaniem
   • to samo ruchy drugiego ramienia
   • kraulowe ruchy ramion z deską, bez oddychania
   • pływanie ramionami do kraula z oddychaniem
  • Koordynacja ruchów ramion, nóg i oddychania
   • „dokładanka” z deską w przodzie, ramiona proste, praca nóg, praca jednego ramienia z oddechem, a następnie drugiego
   • praca ramion i nóg bez deski, bez oddychania
   • ruchy nóg oraz praca jednego ramienia z oddechem
   • ruchy nóg oraz praca drugiego ramienia z oddechem
   • jak wyżej ramiona pracują na zmianę
   • pływanie kraulem krótkich odcinków z oddechem na jedną stronę
   • pływanie kraulem krótkich odcinków z oddechem na obie strony
  1. Ćwiczenia do nauczania żabki na piersiach (stylu klasycznego)
  • Ćwiczenia ruchów nóg
   • ćwiczenia nóg w poślizgu, z odbicia od ściany basenu – głowa zanurzona w wodzie
   • w poślizgu na grzbiecie praca nóg do klasyka
   • praca nóg w poślizgu (krótkie odcinki) z wydechem do wody
   • na grzbiecie, z deską nad biodrami, praca nóg
   • w poślizgu na piersiach, z deską , praca nóg z głową na powierzchni jak wyżej z oddycha, wydech do wody
   • pływanie na grzbiecie bez deski
   • praca nóg na piersiach, bez deski, ramiona  w przodzie(wydech do wody)
   • jak wyżej, ramiona z tyłu, przy biodrach
   • pływanie nogami do żabki w zmiennym tempie
  • Ćwiczenia ruchów ramion
   • w poślizgu, z deską, praca ramion, bez oddychania
   • w poślizgu, bez deski, praca ramion, bez oddychania
   • pływanie z deską, z oddychaniem (wysokie uniesienie głowy i tułowia przy wdechu)
   • wyżej bez deski
   • pływanie z rytmicznym oddechem odcinków o różnej długości
  • Koordynacja ruchów ramion, nóg i oddychania
   • pływanie żabką na piersiach z rozdzielną pracą ramion i nóg
   • w poślizgu „żabka na grzbiecie” – gleich
   • pływanie stylem klasycznym we właściwej koordynacji – wolne tempo
   • pływanie żabką w szybkim tempie, krótkie odcinki
   • pływanie stylem klasycznym ze zmiennym tempem
  1. Doskonalenie techniki ruchu
  • Doskonalenie pozycji ciała podczas pływania
  • Zwiększanie długości kroku pływackiego
  • Zwiększanie częstotliwości ruchów
  • Kształtowanie czucia wody
  • Doskonalenie koordynacji ruchów kończyn podczas pływania
  • Doskonalenie koordynacji ruchów kończyn z oddychaniem
  • Pływanie w trudnych i zmieniających się okolicznościach
  1. Doskonalenie kondycji pływackiej
  • Doskonalenie wytrzymałości pływackiej
  • pływanie długich odcinków z równomierną, umiarkowaną prędkością
  • pływanie długich i średnich odcinków ze zmienną prędkością
  • pływanie krótkich odcinków szybko, z przerwą nie pozwalającą na pełny wypoczynek
  • gra w piłkę wodną
  • gry i zabawy w wodzie
  • wyścigi pływackie na dystansie 100 – 400 m
  • Doskonalenie szybkości pływania
  • Ćwiczenia koordynacyjne w wodzie
  • Ćwiczenia doskonalące technikę pływania
  • Pływanie krótkich odcinków (15-25m) z maksymalną częstotliwością ruchów
  • Wyścigi pływackie na odcinkach do 50m
  1. Doskonalenie siły pływackiej
  • Pływanie za pomocą samych nóg, ręce na desce
  • Pływanie za pomocą samych rąk, deska między nogami
  1. Rozwijanie gibkości
  • Krążenia ramion w przód i w tył, imitujące kraulowe ruchy
  • Niesymetryczne wymachy ramion
  • Symetryczne wymachy ramion we wszystkich płaszczyznach
  • W wyciągniętych rękach trzymaj ręcznik, przenoś ramiona ponad głową do tyłu, przy kolejnych powtórzeniach zmniejszaj odległość pomiędzy rękami
  1. Skoki startowe
  • Skok startowy ze słupka
  • Start z wody (kraul na grzbiecie)
  1. Nawroty
  • Nawrót koziołkowy do kraula na grzbiecie
  • Nawrót koziołkowy do kraula na piersiach
  • Nawrót do stylu klasycznego

SEKCJA SIATKARSKA

Zajęcia odbywają się na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 98

ul. Grottgera 22

 • Organizacja zajęć pozalekcyjnych z piłki siatkowej wynika z zapotrzebowania uczniów na tego typu aktywność sportową oraz planu wychowawczego szkoły. Realizacja zadań wychowawczych szkoły wymaga stwarzania warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi uczniów, dostosowania działań do ich potrzeb, rozwijania ich zainteresowań. Pozalekcyjne zajęcia sportowe skutecznie spełniają te wymogi. Program przeznaczony jest dla uczniów  i realizowany będzie w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Obejmować będzie grupy ok. 15 uczniów o zróżnicowanych umiejętnościach, sprawności ogólnej, ale wyrażających duże zaangażowanie w podnoszenie swoich umiejętności siatkarskich.
  Program zajęć obejmuje wszechstronne usprawnianie, naukę i doskonalenie umiejętności technicznych
  i taktycznych. Najistotniejszy wpływ na uczenie się gry w piłkę siatkową mają zaangażowanie oraz zdolności motoryczne. Celem procesu kształcenia jest wychowanie zawodnika wszechstronnego, który będzie dysponował możliwie najlepszą techniką i znajomością taktyki indywidualnej i drużynowej.

 • …etapy szkolenia podstawowego:

  I etap- trening wstępny (pierwszy rok)

  II etap – trening wszechstronny (drugi i trzeci rok )

                CELE ZAJĘĆ:

  1. Kształtowanie i doskonalenie rozwoju fizycznego.
  2. Popularyzacja piłki siatkowej.
  3. Zapewnienie uczniom uzdolnionym sportowo warunków do podwyższania swoich umiejętności poprzez udział w zawodach.
  4. Stworzenie możliwości udziału wszystkim chętnym w dodatkowych zajęciach ruchowych .
  5. Przygotowanie uczniów do zawodów międzyszkolnych.
  6. Nauka  organizacji zawodów i sędziowania.
  7. Kształtowanie pożądanych zachowań i postaw społecznych uczniów w czasie imprez sportowych .
   

  MOTORYCZNOŚĆ

  TECHNIKA

  TAKTYKA

  TRENING WSTĘPNY

  4O %

  45 %

  15 %

  TRENINGWSZECHSTRONNY(I FAZA)

  35 %

  45 %

  20 %

  TRENINGWSZECHSTRONNY(II FAZA)

  35 %

  40 %

  25 %

   

  TRENING WSTĘPNY

  Zadania:

  • opanowanie podstawowych elementów gry pod względem technicznym
  • opanowanie zasad gry w piłkę siatkowa
  • zawody międzygrupowe
  • kształtowanie ogólnego rozwoju motorycznego

  Treści nauczania w I roku:

  W zakresie techniki gry:

  • technika poruszania się po boisku krokiem odstawno – dostawnym w bok
  • i krokiem biegowym   w przód  doskok w   przód , w bok – w skos, w bok
  • postawa siatkarska
  • technika odbicia sposobem górnym w posta
   wie wysokiej, w siadzie , przysiadzie, technika leżeniu tyłem
  • technika żonglowania piłki
  • technika odbicia sposobem dolnym indywidualnie nad sobą w pozycji niskiej i wysokiej
  • podanie oburącz górne na odległość 3, 4,5 , 6 m.
  • podania oburącz górne w tył na odległość 3, 4,5,  6m.
  • podania oburącz górne w wyskoku na odległość od 0,5 do 6m.
  • podania oburącz dolne na odległość 3,  4,5 m, 6m.
  • podania oburącz dolne w wypadzie w przód na odległość 3m-6m.
  • uderzenie piłki w dal na odległość 6m, 9m i przez siatkę
  • wystawianie nad siebie na pozycji środkowego ataku
  • wysokie wystawienie w przód  i w tył ze środka na lewe i prawe skrzydło ataku
  • wystawienie z pola gry
  • technika zagrywki tenisowej
  • przyjęcie zagrywki
  • zbicie z lewego i prawego skrzydła z własnego podrzutu
  • w. z wystawienia
  • technika zastawiania (bloku)
  • postawa obronna wraz z defensywna pracą nóg
  • pady boczne w obie strony i odbiór piłki jednorącz dołem z padem bocznym
  • przebicia oburącz górne i dolne kierowane w wyznaczone miejsce na drugiej
  • stronie boiska
  • przebicia oburącz górne z wyskoku
  • przebicie jednorącz górne z wyskoku przez siatkę
  • ratowanie piłki

  W zakresie motoryki:

  • wszystkie formy gier i zabaw kształtujące szybkość, zwinność, skoczność, wytrzymałość ogólną
  • kształtowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych
  • kształtowanie sprawności specjalnej siatkarza
  • ćwiczenia siły, szybkości , skoczności
  • doskonalenie szybkości reakcji, startu do piłki, refleksu
  • doskonalenie siły rzutu
  • doskonalenie skoku dosiężnego z miejsca i z doskokiem

  W zakresie taktyki gry:

  • małe formy gry ( dwójkami, trójkami) na boisku zmniejszonym (4,5 x  4,5 m)
  • ze zwracaniem uwagi na trzy odbicia po każdej stronie boiska
  • taktyka indywidualna w rozgrywaniu piłki
  • taktyka indywidualna w obronie (gra w asekuracji, blok przy siatce)
  • taktyka zespołowa (proste formy gry w ataku i obronie)
  • struktura zespołu
  • gra szkolna
  • gra właściwa

  W zakresie wychowawczym:

  • szczególne zwracanie uwagi na aktywność wszystkich ćwiczących w czasie prowadzenia zajęć
  • zdyscyplinowanie i systematyczna frekwencja na zajęciach
  • zapoznanie ze zmianami w przepisach gry
  • uczenie sędziowania w formie wyznaczania poszczególnych uczniów do sędziowania w małych grach
  • zapoznanie grupy z różnymi systemami gry

  TRENING WSZECHSTRONNY  ( I FAZA)

  Zadania:

  • przejście do bardziej rozwiniętego systemu i sposobu gry pod względem taktycznym
  • opanowanie dalszych elementów gry – rozszerzenie objętości techniki gry oraz łączenie techniki z indywidualną taktyką
  • dalszy rozwój motoryki

  Treści nauczania w II roku :

   W zakresie techniki:

  • doskonalenie podstawowego poruszania się z elementami padów
  • zagrywka mierzona po prostej i przekątnej
  • doskonalenie poznanych form odbić sposobem górnym, dolnym z różnych
  • pozycji wyjściowych i w różnych sytuacjach
  • odbicia w różnych położeniach ciała
  • doskonalenie wystawienia piłki z pozycji środkowego ataku
  • wysokie wystawienie z wyskoku
  • wysokie wystawienie z prawego skrzydła na środek ataku i na lewe skrzydło ataku
  • wysokie wystawienie z lewego skrzydła na środek ataku i na prawe skrzydło ataku
  • wystawienie z pola gry różnymi sposobami
  • doskonalenie przyjęcia zagrywki oburącz dołem i poprawne nagranie
  • zbicie po prostej, po skosie i z obrotem
  • zastawianie w wyskoku indywidualni i parami
  • przyjęcie zbicia w pozycji niskiej i wysokiej
  • odbicie jednorącz zewnętrzną stroną dłoni w padzie w przód
  • ratowanie piłki (odbicia sytuacyjne)
  • przyjęcie piłki odbitej od siatki
  • silne przebicie piłki sposobem tenisowym z miejsca i z wyskoku

  W zakresie motoryki:

  • wzmacnianie siły rąk i tułowia poprzez ćwiczenia z piłkami lekarskimi
  • (rzuty na odległość jednorącz , oburącz z różnych pozycji)
  • skok dosiężny
  • skok w dal z miejsca
  • szybkościowy i zwinnościowy  tor przeszkód

  W zakresie taktyki:

  • gra trójkami na wyznaczonych pozycjach na boisku o wymiarach 6x7m
  • gra szóstkami metoda „po kolei”
  • gra na wyznaczonych pozycjach i organizacja ataku
  • taktyka zespołowa obrony ze zmianą pozycji do asekuracji
  • kwalifikacyjny turniej wewnątrzgrupowy trójek
  • mecze towarzyskie

  W zakresie wychowawczym:

  • przestrzeganie aktywności, zdyscyplinowania i systematyczności w zajęciach SKS-u
  • d. przepisów gry – nauczanie protokołowania zawodów
  • doskonalenie sędziowania.

  TRENING WSZECHSTRONNY (II FAZA)

  Zadania:

  • uzupełnienie przygotowania technicznego, aby opanowane były wszystkie elementy gry wraz z ich podstawami indywidualnej taktyki
  • kształcenie specjalnej sprawności motorycznej
  • taktyka drużynowa oparta na metodzie gry na wyznaczonych pozycjach

  Treści nauczania w III roku:

  W zakresie techniki i taktyki indywidualnej:

  • odbicia oburącz górne i dolne w przód i w tył na różne odległości – doskonalenie
  • doskonalenie żonglowania piłki
  • wysokie wystawienie w przód i w tył ze środka ataku – doskonalenie
  • wysokie wystawienie na środek ataku i przerzutka z prawego skrzydła
  • w. z lewego skrzydła
  • wystawienie z wyskoku
  • wystawienie półwysokie na prawym skrzydle na dobieg i obiegnięcie
  • wystawienie krótkie z wyskoku i z pozycji wysokiej
  • wystawienie krótkie, na skrzydła, z dojście i obiegnięciem przez
  • wejście „czwartej wchodzącej” z linii obrony
  • odbicia oburącz dolne w różnych sytuacjach (z boku, przed sobą, z dobiegnięciem, z doskokiem, z padem w przód, w bok we wszystkich kierunkach)
  • przyjęcie zagrywki silnej, szybującej przed sobą, z boku i po zejściu z linii na wszystkich pozycjach
  • silna zagrywka tenisowa po prostej i po przekątnej
  • zagrywka szybująca
  • zagrywka z wyskoku
  • zbicie tenisowe ze środka ataku, lewego i prawego skrzydła
  • zbicie z wystawienia półwysokiego na dobieg i obiegnięcie prawoskrzydłowego jako wystawiającego
  • zbicie z wystawienia krótkiego ze środka ataku i na skrzydłachz wystawienia „czwartego wchodzącego”
  • zbicie z linii obrony
  • kiwnięcie sytuacyjne
  • blokowanie pojedyncze i podwójne we wszystkich ustawieniach z dojściem środkowego
  • zmiany ustawienia zawodników do rozgrywania ataku i obrony po przyjęciu zagrywki
  • obrona ataku przeciwnika (przyjęcie, blok,  asekuracja bloku, samo asekuracja, obrona padem , rzutem ze ślizgiem w przód, w bok itd.)
  • rozgrywanie piłki odbitej po siatce, bloku i dalekim dobiegnięciem

  W zakresie motoryki:

  • rzuty piłkami lekarskimi z wyskoku z odbicia obunóż
  • wzmacnianie siły rąk i nóg poprzez ćwiczenia statyczne i dynamiczne
  • zwinnościowy tor przeszkód zawierający elementy techniki piłki siatkowej
  • ćwiczenia skoczności
  • ćwiczenia gimnastyki ogólnej, jak w I fazie
  • wzmacnianie ramion przez ćwiczenia dynamiczne

  W zakresie taktyki:

  • dalsze doskonalenie gry na wyznaczonych pozycjach
  • gra w ustawieniu  3 : 3,  2 : 4,  1 : 5
  • gra oparta na elementarnym  współdziałaniu między zawodnikami
  • gra „po kolei” przy obronie 1:2, tj. asekuracja przez środkowego obrony
  • organizacja obrony i ataku w zależności od sytuacji w czasie gry
  • kontratak po piłce trudnej
  • przejście do ustawienia obronnego
  • asekuracja kontrataku
  • kształtowanie zdolności dostosowania planu taktycznego w zależności od przeciwnika oraz zmiany przyjętych założeń taktycznych w czasie gry

  W zakresie wychowawczym:

  • współdziałanie w zespole
  • aktywność
  • kształtowanie waleczności i odpowiedzialności
  • przestrzeganie wymogów z I i II roku szkolenia

  mgr. Ewa Truszkowska